182 – Doraemon

DORAEMON EL GAT COSMIC
Tan de bó els meus somnis ara es fessin en realitat,
araes fessin en realitat perqué tinc, un, un bon munt.
En Doraemon ho pot fer,
de recursos en té molts.
A la butxaca màgica trobarà invents per tots.
Voldria poder volar pel cel blau
AIXÒ ÉS EL CASQUET VOLADOR
Ah ah ah , tu sempre guanyes Doraemon.
Ah ah ah , tu sempre guanyes Doraemon.

Anuncis