25 – Les cançons de treball i Els espirituals negres

Work songs (Cançons de treball)

Espiritual Song (Els espirituals negres)

Anuncis