20 – Activitat de recuperació

200px-Red_triangle_alert_icon

A tots els nois i noies que han suspès el control de la unitat 1.
Heu de  copiar tot el dossier de la unitat 1 a mà amb bona lletra.
L’heu de lliurar l’activitat, el divendres 16 d’octubre al professor de música.
Els grups que no teniu classe el divendres ens posarem d’acord per recollir l’activitat de recuperació.

Anuncis