03 – Coses importants a les classes de Música

url

Coses que cal portar a totes les classes de Música

Bolígraf, llapis i goma – Documents: dossier de les unitats i partitures – Flauta – Ordinador

Coses que cal fer a totes classes de Música

Puntualitat per iniciar conjuntament – Participar correctament a les activitats

Portar els deures fets – Conviure constructivament dins i fora de l’aula

Coses que podem fer si complim els punts anteriors

Escoltar i veure músics – Cantar i tocar la flauta – Escriure música – Ballar

Entendre la música (teoria, història, instruments, …) – Actuacions musicals

Tot això ho podem fer si tots participem correctament

Benvinguts a Música

Anuncis